kontakt

NIKOMI, s.r.o.
so sídlom 916 26 Považany 475
IČO: 45 574 359
DIČ: 2023054264
IČ DPH: SK2023054264
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 23183/R

Zodpovedná osoba:
Ing. Michaela Michalková – konateľ
Branislav Nikodém – konateľ

+421 32 381 04 28
+421 902 326 044
+421 905 356 857
info@nikomi.sk

kontakt

NIKOMI, s.r.o.

so sídlom 916 26 Považany 475

IČO: 45 574 359

DIČ: 2023054264

IČ DPH: SK2023054264

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri

Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vl. č. 23183/R

Zodpovedná osoba:

Ing. Michaela Michalková – konateľ

Branislav Nikodém – konateľ

+421 32 381 04 28
+421 902 326 044
+421 905 356 857
info@nikomi.sk